Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Nabídka spolupráce

PŘI PRODEJI A NÁKUPU LESA SUBJEKTŮM PŮSOBÍCÍM V TÉTO OBLASTI

Společnost Bohemia Brethren, s.r.o., nabízí možnost spolupráce v oblasti prodeje a nákupu lesních majetků.

Smlouva o spolupráci.pdf

Realitním společnostem

Realitním společnostem nabízíme partnerskou spolupráci všem seriózním subjektům podnikajícím na realitním trhu v oblasti realizace zprostředkování prodeje lesů, rybníků, zemědělských pozemků, farem apod. V rámci této spolupráce je pro nás partnerem vždy realitní kancelář, nikoliv vlastník, nebo zájemce. Postupujeme dle pokynů a požadavků zástupce realitní kanceláře. My jsme odborníci na lesnickou problematiku a Vy jste profesionálové v oblasti prodeje budov a pozemků. Vhodnou spoluprací můžeme zákazníkům nabídnout vyšší kvalitu služby. Činnosti poskytujeme vždy na základě uzavřené smlouvy o spolupráci

1. Výměna informací v oblasti zprostředkování:

 • Vkládání neomezeného množství inzerátů s kontaktním telefonem, emailem, kontaktní osobou, firmou a adresou
 • Vkládání až 10 fotografií a neomezeného počtu příloh ke každému inzerátu
 • Lokalizace objektu inzerce do mapy Google
 • Až 1000 znaků v popisu inzerátu
 • Vlastní správa uživatelského účtu vč. správy inzerátů (editace, mazání, provádění změn fotografií a příloh)

2. Vkládání inzerce od realitních kanceláří

Služba je určena pro dlouhodobou spolupráci v oblasti rozšířené inzerce formou vkládání jednotlivých inzerátů do databáze serveru prodejlesa.cz. Po objednání a uhrazení služby Vám bude zřízen uživatelský účet s přihlašovacími údaji s možností:
 • Jde o standardní spolupráci při vyhledání kupujícího, nebo prodávajícího. Při uskutečnění obchodního případu za přičinění druhé strany se provize se dělí 50/50.
 • Spolupráce je prováděna na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, která může být buď dlouhodobého charakteru na více případů, nebo jednorázová na konkrétní případ.
 • Nabízí se spolupráce, kdy jedna zprostředkovatelská společnost zastupuje prodávajícího na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy a nemá konkrétního kupce. Druhá společnost má potencionálního kupce a opačně.
 • Disponujeme rozsáhlou databází investorů do lesů po celé ČR a Slovenska

Exekutorským úřadům

Nabízíme spolupráci v oblasti komplexních zprostředkovatelských služeb, dílčí spolupráci v jednotlivých konkrétně definovaných oblastech, spolupráci v možnosti dlouhodobého vkládání inzerátů do databáze našich serverů a aukční prodej prostřednictvím našich aukčních portálů. Činnosti poskytujeme vždy na základě písemné objednávky nebo písemné smlouvy. Cena služby se vždy odvíjí od rozsahu poskytnuté služby.

1. Možná spolupráce v oblasti vkládání inzerce na www.prodejlesa.cz:

Služba je určena pro dlouhodobou spolupráci v oblasti rozšířené inzerce formou vkládání jednotlivých inzerátů do databáze serveru prodejlesa.cz. Po objednání a uhrazení služby Vám bude zřízen uživatelský účet s přihlašovacími údaji s možností:

 • Vkládání neomezeného množství inzerátů s kontaktním telefonem, emailem, kontaktní osobou, firmou a adresou
 • Vkládání až 10 fotografií a neomezeného počtu příloh ke každému inzerátu
 • Lokalizace objektu inzerce do mapy Google
 • Až 1000 znaků v popisu inzerátu
 • Vlastní správa uživatelského účtu vč. správy inzerátů (editace, mazání, provádění změn fotografií a příloh)

2. Spolupráce v oblasti lesnického poradenství:

 • Posouzení kvality lesa na základě dostupné dokumentace (LHP, LHO)
 • Detailní posouzení stavu lesa v terénu (ověření s údaji LHP, ověření skutečného stavu zásob, posouzení dosavadního hospodaření, zbývající úkoly LHP apod.)
 • Poradna odborného lesního hospodáře ve věcech lesnického hospodaření, dotací, obchodu, ekonomiky, cen, finančního hospodaření, výhledu těžeb apod.
 • Vypracování znaleckého posudku úředního ocenění lesa a lesních pozemků
 • Vypracování tržního ocenění lesního majetku, pro relevantní určení reálné kupní ceny. Jde o velmi důležitý faktor!!!
 • Vypracování ekonomického auditu lesního majetku
 • Odborná asistence pro Vaše kupující i prodávající

3. Možná spolupráce v oblasti zprostředkování prodeje:

 • Vaši prezentaci prodeje, nákupu, pronájmu můžete sami umístnit na našem serveru "prodejlesa.cz
 • Pro Vaše nabídky prodeje, umístěné na našem serveru budeme aktivně vyhledávat potencionální zájemce.
 • Zpracujeme Vám komplexní profesionální prezentaci prodeje lesa a umístíme na našich serverech prodejlesa.cz, prodejpudy.cz, lesni-obchody.cz a realitinzert.cz.
 • Zajistíme Vám komplexní zprostředkování prodeje vč.kvalitních právních služeb u renomované advokátní kanceláře
 • Nabízme možnost prodeje nemovitostí přes náš aukční portál Aukce pozemků

Bankovním institucím

Nabízíme spolupráci v oblasti komplexních zprostředkovatelských služeb nebo dílčí spolupráci v jednotlivých konkrétně definovaných oblastech. Činnosti poskytujeme vždy na základě písemné objednávky nebo písemné smlouvy. Cena služby se vždy odvíjí od rozsahu poskytnuté služby.

1. Možná spolupráce v oblasti tržního ocenění lesních majetků:

 • Vypracování tržního ocenění lesního majetku, pro relevantní určení reálné kupní ceny. Jde o velmi důležitý faktor!!!
 • Vypracování ekonomického auditu lesního majetku

2. Možná spolupráce v oblasti zprostředkování prodeje:

 • Zpracujeme Vám komplexní profesionální prezentaci prodeje lesa a umístíme na našich serverech prodejlesa.cz, lesni-obchody.cz a realitinzert.cz.
 • Zajistíme Vám zprostředkování prodeje vč.právního zajištění u renomované advokátní kanceláře
 • Nabízíme možnost prodeje nemovitostí přes náš aukční portál Aukce pozemků

Fyzickým osobám

Nabízíme spolupráci fyzickým osobám v oblasti externích služeb při prodeji, nákupu a směně lesních majetků.

1. Základní principy spolupráce:

 • Spolupráce v oblasti nákupu a prodeje lesů, rybníků, zemědělských a lesních pozemků, farem, usedlostí apod.
 • Spolupracovník/ce zprostředkuje službu, tj. jeho činností dojde k prodeji nemovitosti zájemce přez společnost Bohemia Brethren, s.r.o.
 • Provize 50 % z realizované provize na sjednaném obchodním případu
 • Provize se vyplácí do 5 ti dnů po realizované provizi společnosti Bohemia Brethren, s.r.o
 • Vhodné pro osoby, které mají lesnické nebo zemědělské vzdělání. Odborné vzdělání není podmínkou, ale předností. Uvítáme jakoukoli seriózní spolupráci.
 • Práce na živnostenský list - Zprostředkování služeb, nebo dohodu o provedení práce
 • Oblast: Celá Česká republika
 • Touto spoluprací můžete získat slušný přivýdělek k Vaši hlavní pracovní činnosti.
Objednávka vkládání inzerce na portál prodejlesa.cz
Max. 500 znaků.

Děkujeme za zaslání objednávky

Po odeslání objednávky obdržíte fakturu k objednané službě. Po úhradě faktury Vám budou emailem zaslány přihlašovací údaje k zřízenému uživatelskému účtu. Po přihlášení do svého uživ. účtu můžete po uhrazenou dobu plně využívat náš inzertní portál.
Doba inzerce Kč bez DPH
12 měsíců 2000
6 měsíců 1500
3 měsíce 700
1 měsíc 300