www. prodejlesa.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně lesa ... Rozsáhlá databáze investorů ... Tržní a úřední oceňování lesů web . Neváhejte nás kontaktovat

O nás

Vítejte na webu prodejlesa.cz společnosti Bohemia Brethren, s.r.o.

Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. prostřednictvím jediného vlastníka a zároveň jednatele společnosti v jedné osobě, poskytuje poradenské, znalecké a realitní služby v lesnictví se specializací na oblast zprostředkování prodeje, nákupu a směn lesních majetků. V této oblasti nabízí kompletní odborný servis, včetně ověřených právních služeb prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří. Webový portál prodejlesa.cz prezentuje základní informace v oblasti majetkových převodů lesa a umožňuje vkládání bezplatné inzerce a rychlé online objednání námi poskytovaných služeb.

Komplexní odborná nabídka služeb úzce zaměřená na oblast prodeje lesa nás výrazně odlišuje od realitních kanceláří. Mnoho vlastníků lesa zejména menších výměr si uvědomuje, že obhospodařování tohoto majetku je nad rámec jejich možností, pracovního nasazení, odborných předpokladů, a proto raději tento majetek nabízí k prodeji. V mnoha případech prodej lesa zajišťují realitní kanceláře, které nejsou dostatečně odborně fundované. Nejsou schopny, vyjma zveřejnění nabídky na internetu nabídnout zákazníkovi dostatečný a kvalitní odborný servis.

Strategií námi nabízených služeb je poskytnout jak prodávajícím, tak i kupujícím kompletní a kvalitní odborný servis v celém průběhu převodu majetku. Naší výhodou jsou odborné předpoklady, znalost lesnické problematiky, znalost trhu a dlouholetá praxe v lesním provozu, hospodářské úpravě lesa a v řízení ekonomických procesů lesního hospodářství. Při své činnosti postupujeme vždy v souladu se zájmy klienta, dodržujeme profesionální standardy, přísný etický kodex realitního trhu, a řídíme se právním řádem České republiky. Další výhodou pro klienty je také to, že lesy nevykupujeme, jsme nezávislí, nejsme propojeni a zainteresováni na obchodech kupující strany, nemáme potřebu nabídkovou prodejní cenu manipulovat (snižovat). Pro naše zákazníky to znamená maximální přínos a užitek z našich odborných lesnických zkušeností. Proto neváhejte využít naši nabídku odborných zprostředkovatelských služeb.

Za společnost Bohemia Brethren, s.r.o. Vám přeji, abyste na našich stránkách našli kompletní kvalitní službu, se kterou budete spokojeni a na základě Vašich referencí nás doporučili dalším zájemcům. Děkuji Vám za důvěru, kterou v naši společnost vkládáte, jsem pro Vás osobní zárukou, že nebudete zklamáni.

Milan Bečvář
jednatel a vlastník Bohemia Brethren,s r.o.

prodej lesa

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej půdy
- Obchody se zemědělskou půdou
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví