Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

O nás

Vítejte na webu prodejlesa.cz společnosti Bohemia Brethren, s.r.o.

Komplexní odborná nabídka služeb úzce zaměřená na oblast prodeje lesa nás výrazně odlišuje od realitních kanceláří. Mnoho vlastníků lesa zejména menších výměr si uvědomuje, že obhospodařování tohoto majetku je nad rámec jejich možností, pracovního nasazení, odborných předpokladů, a proto raději tento majetek nabízí k prodeji. Prodej lesa a obecně pozemků není zcela jednoduchou záležitostí. Tato transakce vyžaduje zkušenosti a odborné předpoklady osob, které tuto činnost zajišťují. V mnoha případech prodej lesa zajišťují realitní kanceláře, které nejsou dostatečně odborně fundované. Nejsou schopny, vyjma zveřejnění nabídky na internetu nabídnout zákazníkovi dostatečný a kvalitní odborný servis.

Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. prostřednictvím jediného vlastníka a zároveň jednatele společnosti v jedné osobě, poskytuje poradenské, znalecké a realitní služby v lesnictví se specializací na oblast zprostředkování prodeje, nákupu a směn lesních majetků. V této oblasti nabízí kompletní odborný servis, včetně ověřených právních služeb prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří.

Webový portál prodejlesa.cz prezentuje základní informace v oblasti majetkových převodů lesa a umožňuje vkládání bezplatné inzerce a rychlé online objednání námi poskytovaných služeb.

Nákup a prodej lesa a to zejména ve vztahu k správnému určení jeho hodnoty je specifickou, vysoce odbornou záležitostí, která se v mnoha faktorech značně odlišuje od ostatních běžných typů nemovitostí. Les je živý organismus, jehož hodnota se v čase neustále mění. Z tohoto pohledu je důležité odborné posouzení aktuálního stavu lesa a následné určení odpovídající tržní hodnoty lesa pro určení reálné nabídkové prodejní ceny. Tato informace je důležitá jak pro prodávajícího, tak pro investora. Výpočet tržní hodnoty vyžaduje odborné znalosti, zkušenosti a znalosti trhu.

Klasické realitní společnosti nabízejí zprostředkování prodeje lesů, ale nemají v této oblasti dostatečné odborné znalosti, a proto nemohou zákazníkovi poskytnout komplexní odbornou pomoc. Zákazník nikdy nemá jistotu, zdali prodá, nebo koupí les za optimální cenu.

Strategií nabízených služeb je poskytnout jak prodávajícím, tak i kupujícím kompletní a kvalitní odborný servis v celém průběhu převodu majetku. Naší výhodou jsou odborné předpoklady, znalost lesnické problematiky, znalost trhu a dlouholetá praxe v lesním provozu, hospodářské úpravě lesa a v řízení ekonomických procesů lesního hospodářství. Při své činnosti postupujeme vždy v souladu se zájmy klienta, dodržujeme profesionální standardy, přísný etický kodex realitního trhu, a řídíme se právním řádem České republiky. Další výhodou pro zákazníky je také to, že lesy nevykupujeme, jsme nezávislí, nejsme propojeni a zainteresováni na obchodech kupující strany, nemáme potřebu nabídkovou prodejní cenu manipulovat (snižovat).
Pro naše zákazníky to znamená maximální přínos a užitek z našich odborných lesnických zkušeností. Proto neváhejte využít naši nabídku odborných zprostředkovatelských služeb.Za společnost Bohemia Brethren, s.r.o. Vám přeji, abyste na našich stránkách našli kompletní kvalitní službu, se kterou budete spokojeni a na základě Vašich referencí nás doporučili dalším zájemcům. Děkuji Vám za důvěru, kterou v naši společnost vkládáte, jsem pro Vás osobní zárukou, že nebudete zklamáni.

Milan Bečvář

jednatel a vlastník Bohemia Brethren,s r.o.