Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Objednávka ocenění lesa

POSTUP ZAJIŠTĚNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU ÚŘEDNÍ, NEBO TRŽNÍ CENY LESA

Pokud potřebujete zpracovat znalecký posudek ceny zjištěné (administrativní) pro majetkové daně a převody, nebo máte zájem i o výpočet tržního ocenění lesního majetku pro stanovení výchozí nabídkové prodejní ceny, využijte tento objednávkový formulář.

Znalecký posudek - cena zjištěná / administrativní - (dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování)


Stanovení ceny zjištěné dle platného cenového předpisu
Cena za vypracování znaleckého posudku - ceny zjištěné:

a) Pro řízení před státními orgány se úhrada za vyhotovení znaleckého posudku účtuje v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění. Odměna za znalecký posudek se určí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí ve výši 100 až 350 Kč za jednu hodinu práce. Dále jsou účtovány účelně vynaložené náklady, zejména cestovní výdaje.
b) V ostatních případech se cena určuje dohodou.

Orientační ceny administrativního ocenění lesních majetků:
Výměra (ha) Kč vč. DPH
0,1 - 2,00 ha 3000.- Kč
2,01 - 4,00 ha 4500.- Kč
4,01 ha + dohodou

Tržní ocenění - cena obvyklá (dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku)


Jde o posouzení tržní hodnoty lesního pozemku a lesního porostu. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného majetku, nebo při poskytnutí obdobné služby v tuzemsku ke dni ocenění. Každý prodávající by tržní cenu měl znát.
Cena za vypracování tržního ocenění:

a) V rámci komplexních služeb (v případě uzavření smlouvy o zprostředkování) je tržní ocenění lesa zcela ZDARMA.
b) V případě zhotovení tržního posouzení bez uzavření smlouvy o zprostředkování je posudek za úplatu. Cena se odvíjí od velikosti majetku, podrobnosti zpracování, počtu metod pro srovnání, zvláštních požadavků, roztříštěnosti majetku, stavu a aktuálnosti podkladů, náročnosti podmínek, požadavku na rychlost zpracování apod. Součásti ceny jsou i účelně vynaložené náklady, zejména cestovní výdaje.

Orientační ceny tržního ocenění lesních majetků:
Výměra (ha) Kč vč. DPH
0,1 - 2,00 ha 2800.- Kč
2,01 - 4,00 ha 4000.- Kč
4,01 - 6,00 ha 5000.- Kč
6,01 ha + dohodou
Objednávka
Max. 500 znaků.
Typu jpg, doc, png, xls, pdf, tif, zip, rar - o max. velikosti jednoho souboru 2 MB

Děkujeme za zaslání objednávky ocenění lesa.

Po obdržení emailu s objednávkou Vás budeme kontaktovat za účelem odsouhlasení ceny za zpracování posouzení.

Nápověda

- vyberte typ ocenění

- napište název katastrálního území

- číslo LV, popř. čísla jenotlivých parcel

- napiště zprávu

- např. "LHO, LHP, LV, porostní mapu, realizovaná hospod. opatření od počátku platnosti LHO/LHP