www. prodejlesa.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně lesa ... Rozsáhlá databáze investorů ... Tržní a úřední oceňování lesů web . Neváhejte nás kontaktovat

Chci ocenit

POSTUP ZAJIŠTĚNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU ÚŘEDNÍ, NEBO TRŽNÍ CENY LESA

Pokud potřebujete zpracovat znalecký posudek ceny zjištěné (administrativní) pro majetkové daně a převody, nebo máte zájem i o výpočet tržního ocenění lesního majetku pro stanovení výchozí nabídkové prodejní ceny, využijte tento objednávkový formulář.
Úřední ocenění - CENA ZJIŠTĚNÁ / ADMINISTRATIVNÍ - (znalecký posudek dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování)

- Posudky pro řízení před státními orgány (např. pro dań z nabytí nemovitých věcí)

Cena za vyhotovení znaleckého posudku CENY ZJIŠTĚNÉ
  Úhrada za vyhotovení znaleckého posudku se účtuje v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících č. 37/1967 Sb., v platném znění. Odměna za znalecký posudek se určí podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí ve výši 100 až 350 Kč za jednu hodinu práce. Dále jsou účtovány účelně vynaložené náklady, zejména cestovní výdaje.
  V ostatních případech se cena určuje dohodou.
Tržní ocenění - CENA OBVYKLÁ - (dle zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku)

- Posouzení zejména pro zjištění prodejní ceny za účelem převodů. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného majetku, nebo při poskytnutí obdobné služby v tuzemsku ke dni ocenění. Každý prodávající by tržní cenu měl znát.

Cena za vyhotovení CENY OBVYKLÉ
  V rámci komplexních služeb v případě uzavření smlouvy o zprostředkování je tržní ocenění lesa zcela zdarma.
  V případě zhotovení tržního posouzení bez uzavření smlouvy o zprostředkování je posudek za úplatu. Cena se odvíjí od velikosti majetku, podrobnosti zpracování, počtu metod pro srovnání, zvláštních požadavků, roztříštěnosti majetku, stavu a aktuálnosti podkladů, náročnosti podmínek, požadavku na rychlost zpracování apod. Součásti ceny jsou i účelně vynaložené náklady, zejména cestovní výdaje.
Orientační ceny administrativního a tržního ocenění lesů
Výměra Úřední ocenění Tržní ocenění
0,01 - 2,00 ha 2800 Kč vč. DPH 3000 vč. DPH
2,01 - 4,00 ha 4500.- Kč vč. DPH 4000.- Kč vč. DPH
4,01 + ha Dohodou Dohodou
Bližší informace o zjišťování ceny úřední a tržní najdete na stránce: " Cena lesa", nebo " Investice do lesa".

Objednávka ocenění lesa

Přílohy
Možné vložit až 20 příloh o max. velikosti jedné 3 MB. (jpg, bmp, tif, jpeg, pdf, png, gif)
prodej lesa

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej půdy
- Obchody se zemědělskou půdou
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví