Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Pro kupující

OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KOUPĚ

S námi budete mít jistotu, že svůj les koupíte s jasnou ekonomickou rozvahou a adekvátní návratností investice. "Využijte v případě, že chcete odbornou pomoc při nákupu lesních majetků na základě smlouvy o zprostředkování koupě. Spoluprací s námi můžete mít celý proces pod odbornou kontrolou, dosáhnout nejvyšší právní jistoty a ušetřit si spoustu času a starostí".

Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Smlouva o zprostř. koupě.pdf

Vyplňte a odešlete objednávku zprostředkování nákupu lesa na stránce "Chci koupit". Na základě přijaté objednávky Vás budeme obratem kontaktovat. Seznámíme Vás s podmínkami spolupráce a specifikujeme Vaše požadavky. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete spolu s naší společností Smlouvu o zprostředkování koupě. Ta zajišťuje serióznost průběhu obchodní transakce, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění zprostředkovatele lesní majetky poptávat a jednat s prodávajícími.

Zjištění Vašich potřeb. Zpracování Vaši poptávky

Zpracování profesionální prezentace Vaší poptávky pro její marketing a pro jednání s prodávajícími. Poptávková prezentace obsahuje Vaše potřeby a požadavky na základě sdělených, nebo zaslaných informací prostřednictvím webového poptávkového formuláře.

Marketing - vložení do systému a zveřejnění poptávky

Po obdržení objednávky bude Vaše poptávka vložena na naše vlastní webové servery www.prodejlesa.cz, www.lesni-obchody.cz, www.realitinzert.cz popř. dále exportována na další významné realitní servery. V čase, kdy je Vaše nemovitost vložena do systému, provedeme párování se všemi odpovídajícími nabídkami z celé internetové sítě a s touto nabídkou seznámíme prodejce. Vaše poptávka je odesílána všem odpovídajícím prodejcům prostřednictvím e-mailu a osobní komunikace. Dále bude prováděno aktivní vyhledávání vhodných nabídek a oslovení prodejců. Pravidelný přehled o všech aktivitách spojených s Vaši poptávkou, doporučení dalších kroků a zpětná vazba od prodejců.

Sjednání prohlídek nemovitosti s prodávajícím

Zajištění doplňujících technických a právních informací o stavu nemovitosti a domluvení prohlídky s prodávajícím. Vyjednání lepších podmínek při koupi Vaší nemovitosti a to včetně ceny. Upozornění na případné nedostatky stavu nemovitosti, právní a jiné vady, či doporučení nejvhodnějšího postupu při vyjednávání.

Odborné zhodnocení stavu Vámi vybraných lesů

Důkladná prohlídka lesního majetku je podmínkou pro profesionální servis. Venkovním šetřením se zjistí stav lesních porostů, ověří se hranice majetku, aktuální stav zásob dříví, zdravotní stav porostů, terénní podmínky, stav přístupových komunikací, porovnají se taxační údaje z LHP, LHO, se skutečným stavem při zohlednění realizovaných opatření od počátku platnosti LHP (LHO).

Obhájení prodejní ceny

Na základě údajů místního šetření a výstupů z lesní hospodářské evidence od počátku platnosti plánu, provedeme aktualizaci dat LHO/LHP a vypracujeme výpočet tržní hodnoty lesního majetku. Tato hodnota spolu s porovnáním se statistickými údaji z obdobných již realizovaných obchodů, bude použita pro obhájení konečné ceny sjednané. Následnou analýzu budoucích nákladů a výnosů se sjistí doba návratnosti investice.

Rezervační smlouva

x

V případě, že se kupující za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi nemovitosti, uzavírá s ním naše společnost rezervační smlouvu na jejím základě klient skládá rezervační poplatek. Nemovitost je tak pro kupujícího rezervována a smluvní strany mají čas na přípravu Kupní smlouvy a případně na vyřízení financování.

Kupní smlouva

x

Zajištění kompletního právního servisu a odborného poradenství - dohlédneme na správný průběh celého obchodu včetně zajištění právních služeb u spolupracující advokátní kanceláře. Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí. Spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří JUDr. Josef Pelech, Ph.D., která pro Vás zajistí veškeré potřebné úkony vč. vypracování kupní smlouvy, úschovy kupní ceny v advokátní úschově a podání na KN.

Předání nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, znalecký posudek

x

Předání nemovitosti kupujícímu se obvykle děje okamžikem zápisu vkladu do KN. Do této doby se oba účastníci převodu v KS zavazují, že nebudou nijakým způsobem nakládat s lesními porosty, které se nachází na lesním pozemku. Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze zák|adu daně, který vychází z tzv. nabývací hodnoty. U převážné většiny kupních i směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Daňové přiznání je nutné předložit finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost do třech měsíců od zápisu vkladu do KN a v tomto termínu také daň zaplatit. Daň z převodu nemovitostí hradí kupující. Kupující je povinen také doložit Fú znalecký posudek. Zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí zajišťujeme v rámci uzavření zprostředkovatelské smlouvy zdarma.


POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONKRÉTNÍ KOUPĚ

OBVYKLÝ POSTUP REALIZACE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

Jde o případy, kdy nás prodávající osloví s požadavkem zabezpečení prodeje a nalezení vhodného kupujícího bez uzavřené smlouvy o zprostředkování prodeje. Z tohoto důvodu je nutné ošetřit obchodní vztah s KUPUJÍCÍM. Tato nemovitost je již zpravidla nabízena v naší inzerci s poznámkou, že bližší informace poskytujeme pouze na základě objednávky realitních služeb na zprostředkování konkrétní koupi. Na tuto nemovitost reagujte pouze v případě, že jste ochotni s námi výše uvedenou objednávku uzavřít.

Uzavření Objednávky realitních služeb na konkrétní koupi

Smlouva o zprostř. koupě.pdf

Před vlastní reakcí na inzerát, v kterém je uvedena podmínka poskytnutí bližších informací na základě uzavření Objednávky zprostředkování konkrétní koupě se nejprve seznamte s přiloženým textem objednávky. Pokud s textem souhlasíte, zašlete nám emailem Vaše iniciály nutné pro vyplnění objednávky a požadovanou dobu platnosti objednávky (od - do). Obratem Vám emailem zašleme vyplněnou a digitálně podepsanou objednávku certifikovaným podpisem zpět. Po přijetí objednávky 2x vytiskněte, podepište - podpis oprávněné osoby a v jednom vyhotovení zašlete zpět na naši adresu poštou. Pokud disponujete certifikovaným kvalifikovaným digitálním podpisem, můžete jej využít a objednávka je uzavřena během pár minut. Na základě obdržení Vámi podepsané objednávky Vám poskytneme další podrobné informace k prodávanému majetku vč. prohlídky a dalšího servisu, který budete potřebovat. Ceny nemovitosti uvedené v inzerci jsou vždy včetně naši provize!