Prodej lesa | koupím les | prodám les | ocenění lesa | směna lesa | cena lesa

Výběrové řízení na prodej lesa

PRODEJ LESA VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ PRO NEVEŘEJNÝ NEDOTOVANÝ SEKKTOR

V rámci našich komplexních realitních služeb nabízíme zastoupení a zajištění organizace a administrace výběrového řízení na prodej vašeho lesa s jediným kritériem a to kritériem nejvyšší nabídkové ceny. Tento způsob najití kupujícího Vám zajistí prodej za skutečně nejvyšší možnou tržní cenu transparentní cestou v otevřené soutěži.

Prodáváte-li si les sami a chcete si ověřit pouze cenovou nabídku zájemce, v takovém případě Vám můžeme nabídnout ověření nabízené ceny formou přímého oslovení velkého množství potencionálních zájemců a investorů z naší databáze. Výstupem jsou předložené cenové nabídky více uchazečů, které se mohou významně lišit od cenové nabídky, kterou Vám dal Váš zájemce. Tato informace Vám pomůže při výběru kupujícího za odpovídající tržní cenu. Ne pro každého Kupujícího má les stejnou cenu! Čím více zájemců se s nabídkou seznámí, tím většího úspěchu lze dosáhnout. Optimální je oslovit stovky potencionálních zájemců.

Základní podmínky výběrového řízení:

 • Prodávající si může stanovit minimální prodejní cenu.
 • Jediným kritériem pro výběr kupujícího je výše nabídnuté kupní ceny.
 • Výběrové řízení se uskutečňuje formou doručení nabídkové ceny jednotlivými uchazeči v daném termínu.
 • Výběrové řízení se uskutečňuje formou doručení nabídkové ceny jednotlivými uchazeči v daném termínu.
 • Vítězem se stává uchazeč, který podal nabídku s nejvyšší cenou.
 • Prodávající jedná s vítězem VŘ jako s prvním o podmínkách uzavření kupní smlouvy.
 • Toto výběrové řízení není certifikováno pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2014. Slouží zejména soukromým osobám a neveřejným podnikatelským subjektům jako pomůcka pro usnadnění výběru kupujícího za co nejvyšší cenu.

V rámci uzavřené smlouvy o zprostředkování poskytujeme komplexní balíček obsahující úplný servis při administraci výběrových řízení v rozsahu:

 • Zajištění veškerých potřebných podkladů ke zpracování prezentace nabídky (výpisu z LV, pozemkové mapy, ortofotomapy, lesní hospodářské osnovy (LHO), porostní mapy, přehledy o taxačních veličinách lesních porostů apod.)
 • Vypracování tržního ocenění pro správné nastavení minimální prodejní ceny
 • Zpracování profesionální zadávací dokumentace výběrového řízení
 • Zajištění oznámení výběrového řízení zveřejněním na našich vlastních webových stránkách: Prodej lesa.cz | Prodej půdy.cz | Lesní obchody.cz | Realitinzert.cz |
 • Zajištění oznámení výběrového řízení přímým oslovením několika stovek tuzemských o zahraničních investorů a zájemců evidovaných v naší databázi
 • Zajištění oznámení výběrového řízení prostřednictvím nejznámějších realitních internetových serverů
 • Komunikace s uchazeči v průběhu výběrového řízení, zodpovídaní dotazů, předávání doplňujících požadovaných informací
 • Zajištění prohlídek předmětu výběrového řízení
 • Příjem doručených nabídek a jejich evidence
 • Vyhodnocení nabídek a zpracování protokolu s výsledky jednotlivých nabídek, předání protokolu prodávajícímu
 • Rozhodnutí o výběru a ochotě prodat les konkrétnímu uchazeči je zcela na prodávajícím. Prodávající má právo nepřijmout žádnou nabídku.
 • Zajištění vypracování návrhu kupní smlouvy, návrhu na vklad do KN, vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Zajištění vypracování znaleckého posudku administrativní ceny pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, zajištění advokátní, nebo notářské úschovy kupní ceny. Cenu za zpracování znaleckého posudku hradí prodávající. Cenu za služby advokátní, nebo notářské úschovy hradí strana, která tyto služby požaduje.
 • Konzultace ve všech otázkách souvisejících s procesem výběru zájemce, relevantnosti nabízené kupní ceny, daňové problematiky, apod.

Vzorové dokumenty k výměrovému řízení

 • V případě převahy mýtně zralých lesních porostů ve věku 80 let +, kdy poptávka převyšuje nabídku.
 • Ve všech případech, kdy má prodávající zájem prodat les za co nejvyšší cenu.
 • V případech, kdy prodávající neví jakou tržní hodnotu jeho les má.
 • V případě, kdy si vlastník les prodává sám a chce si ověřit cenu nabízenou zájemci.
 • Ve všech případech, kdy se jedná o komplexy lesa větší než 5 ha.
 • Na počtu oslovených zájemců, kteří se seznámí s nabídkou výběrového řízení a podají cenovou nabídku.
 • Na počtu investorů, kteří mají zájem les koupit jako dlouhodobou investici pro zhodnocení svých volných finančních prostředků.
 • Na úrovni zpracování informací prezentující nabídku VŘ.
 • Na počtu zahraničních investorů, jejichž nespornou výhodou je v současné době směnný kurz české koruny.
 • Na vhodně nastavené minimální kupní ceně reprezentující tržní hodnotu majetku.
aaaa