www. prodejlesa.cz

Kompletní servis při nákupu, prodeji, ocenění a směně lesa ... Rozsáhlá databáze investorů ... Tržní a úřední oceňování lesů web . Neváhejte nás kontaktovat

Elektronická aukce lesa

PRODEJ LESA VE VEŘEJNÉ INTERNETOVÉ AUKCI

Naše společnost provozuje webový portál elektronické aukce lesních pozemků umístěný na internetové adrese www.aukcepozemek.cz. Prodej lesa přes aukci je vhodný především u lesů s mýtně zralými porosty nad 80 let stáří, kde poptávka po těchto lesích vysoce převyšuje nabídku. V těchto případech je nejvhodnější, aby se o koupi lesa utkalo co nejvíce zájemců a soutěžili v nabídkách o nejlepší cenu. Pro každou skupinu zájemců má les jinou cenu a v důsledku jeho záměru, technologického zázemí a organizačním schopnostem je schopen nabídnout značně rozdílnou cenu.
Bohemia Brethren, s.r.o.
Co vám elektronická aukce lesních pozemků nabízí
 • Co nejlépe prodat svůj lesní pozemek formou veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku ceny s účastí velkého počtu zájemců
 • Vaše nabídka prodeje v aukci je prostřednictvím sítě internet zveřejněna širokému spektru zájemců, kteří se utkají v soutěži o nejlepší cenu
 • Výpočet tržní ceny lesa je poměrně náročnou záležitostí a její přesné určení nejlépe zajistí otevřená soutěž zájemců
 • Prodej přes aukci si můžete zajistit zcela sami bez účasti dalších třetích stran, zprostředkovatelů a dohodců. Celý proces prodeje máte po celou dobu plně pod kontrolou a vypsání aukce Vám zabere pouze pár minut vašeho času
 • Prodej pře aukci je transparentní a mimořádně silný antikorupční nástroj, přístupný širokému spektru uživatelů
 • Prodej přes aukci je prodej za skutečné tržní ceny v místě a čase obvyklé. Máte jistotu, že les neprodáte pod cenou. Eliminujete tím chybné nastavení prodejní ceny, zejména v případech, kdy nemáte zpracován výpočet tržní ceny lesa
 • V aukčním prodeji lze díky přirozené soutěživosti kupujících a existenci konkurenčního prostředí možné dosáhnou zvýšení kupní ceny v rozmezí 10 – 30 % oproti klasickému prodeji formou inzerce a zadání pevné kupní ceny
 • Aukce je výhodná především v případech, kdy prodávající nedokáže přesně určit cenu v čase a místě obvyklou. V aukci s dostatečným počtem zájemců je prodávající schopen realizovat prodej za přiměřenou cenu, zatímco při přímém jednání s jedním nebo i více zájemci by pravděpodobně prodal příliš lacino
 • Ochrana prodávajícího před nízkou účastí v aukci a nízkou nabídkovou cenou zájemců je zajištěna možností stanovení tak zvané limitní ceny, pod kterou se nemovitost nemůže prodat. Tuto cenu jednotliví zájemci v aukci nevidí. Pouze se jim zobrazuje údaj, zda byla tato cena prodávajícím zadána a zdali byla v průběhu aukce dosažena
Jaké poplatky prodávající platí?
 • Prodávající v aukci (Vyhlašovatel) hradí Provozovateli aukce 1,5 % z hodnoty úspěšně realizované aukce! Zájemce (Kupující) neplatí nic!
Kdo se může aukce zúčastnit
 • Každý, kdo má zájem prodat svoji nemovitost v aukci, musí být zaregistrován. Registrace je zcela zdarma. Je nutné vyplnit registrační formulář a podepsat Smlouvu o užívání aukčního systému
Nabídka komplexních služeb prodeje přes aukci
 • Pro zájemce, kteří si netroufnou realizovat prodej přes aukci sami, poskytujeme na základě Výhradní smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí komplexní službu administrace prodeje přes náš aukční systém včetně zajištění právního servisu při uzavírání kupních smluv

Další informace naleznete na stránce "Aukce pozemku"

prodej lesa

Navštivte naše další weby:

Bohemia Brethren, s.r.o.
- web společnosti
Aukce pozemků
- aukční portál pozemků
Prodej půdy
- Obchody se zemědělskou půdou
Realitinzert
- bezplatná realitní inzerce
Aukce dříví
- elektronická aukce surového dříví